چگونه برای جلوگیری از اتلاف نقد با انواع استخر؟

سرعت پايين خیس انرژي کمتري را مصرف مي نماید اما ممکن هست در گردش آب داراي راندمان مشابه نباشد. طوري پمپ استخر

توسط ISTGAHESHOMAREYEK در 5 آذر 1401
سرعت پايين خیس انرژي کمتري را مصرف مي نماید اما ممکن هست در گردش آب داراي راندمان مشابه نباشد. طوري پمپ استخر را گزینش نماييد که به سامانه تصفيه صدمه نزند ولی اسب بخار کافي براي چرخاندن حجم آب استخر اهمیت شتاب مناسب را داشته باشد. اگر‌چه آنها را ميتوان به جاي هم به کارگیری کرد، ولی خوبتر پمپي را بگيريد که براي استخر شما طراحي این سایت شده است. هرچه پمپ شما قوي خیس باشد يعني اسب بخار بيشتري داراست و آب را اهمیت سرعت بالاتري ميچرخاند، بر اين مبنا شما ميتوانيد زمانه هاي کوتاهتري آن را پر‌نور نگه داريد. پروژه ایجاد استخر در زمانه آزمایش بایستی بدون شک تعطیل شود. به جای عنصرها طبیعی (پوشش گیاهی) هستیم؛ لذا می بایست مهم بهکارگیری عناصری که بافت نرم دارند، گوشه عزلت و زیبایی مهیا کرد تا به اعصاب انسان ادب بخشید. در سال 1896 پس از آغاز بازي هاي المپيک به شيوه اي نوين و برگزاري مسابقات شنا بود که طراحي و ساخت استخرهاي شنا به شتاب رویش کرد و به تدريج استخرها شناي عمومي در شهرهاي متعدد جهان ساخته شدند .پس از نزاع جهاني اولیه بود که تمایل عمومي براي برگزاري مسابقات شنا بيشتر شد. البته زماني ميرسد که پمپ شما بازي درميآورد و شما بايد آن را تعمير کنيد. بايد تعيين کنيد که پمپ شما در 110 ولت يا 220 ولت عمل ميکند. پمپ هاي شتاب متغير نيز قدرت کمتري مصرف ميکنند و آب را سريع تر به چرخش در مي آورند، آن ها حیاتی به دور بر دقيقه کمتري از پمپ هاي تک و دو سرعته عمل ميکنند، پس صداي کمتري دارند. ولی درصورتیکه سامانه شما داراي لوله هاي 3 اينچي می باشد ميتوانيد يک پمپ 3 اسب بخار کارگزاشتن کنيد که سريعتر هم عمل ميکند. شما ميتوانيد پمپ هايي براي هردو گونه استخر يعني باطن زميني يا روزميني پيدا کنيد. ولی اين نیز بستگي به صافي و لوله هاي سامانه تصفيه شما دارد. اما درصورتیکه يک استخر کوچک داريد پمپ 3 اسب بخار زياد هست و صرفا انرژي بيشتري را هدر ميدهد و هزينه بيشتري دارد. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم ادامه مطلب لطفا از صفحه ما بخواهید.