محکم گزارش می یابد کاخ سفید را نادیده گرفته اسکلتی سواران یورتمه رفتن را از طریق آسمان به عنوان اوایل ژانویه


Illustration for article titled Damning Report Finds White House Ignored Skeletal Horsemen Galloping Through Sky As Early As January

آیا کاخ سفید عمل می کنند به زودی به اندازه کافی است ؟ که سوال خواسته شده امروز پس از این گزارش نشان داد که مغلوب ساختن پیشی جستن دولت ممکن است نادیده گرفتن داستان آخرالزمانی نشانه هایی از آغاز سال است.

شما می توانید پیدا کردن موضعی در اپل پادکست, Spotify, گوگل پادکستو Stitcher.

tinyurlis.gdulvis.netshrtco.de

دانلود رایگان مقاله

ایندکسر