ویال شیشه ای کمبود می تواند تاخیر Coronavirus واکسن

Category: ایستگاه Comments: No comments

به عنوان شرکت های دارویی با عجله به توسعه یک واکسن برای Covid-19 دانشمندان و سیاستگذاران نگران هستند تقاضای جهانی برای شیشه ویال همراه با بوروسیلیکات کمبود می تواند ایجاد تنگناها در توزیع داروهای نجات بخش. چه چیزی شما فکر می کنم ؟

“آه, اولین بار واکسن ندارد حتی در واقع وجود داشته باشد و در حال حاضر این است.”

رامونا Ruttanقارچ Behaviorist

تبلیغات

“ما حتی نمی تواند در این آشفته بازار اگر مردم را متوقف خواهد کرد و وحشت-خرید بوروسیلیکات.”

دارل بکزبان جراح

“چه واکسن است بیش از حد خوب برای قوطی های?”

الی Lapierre • چکش تکنسین

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>