به عنوان شرکت های دارویی با عجله به توسعه یک واکسن برای Covid-19 دانشمندان و سیاستگذاران نگران هستند تقاضای جهانی برای شیشه ویال همراه با بوروسیلیکات کمبود می تواند ایجاد تنگناها در توزیع داروهای نجات بخش. چه چیزی شما فکر می کنم ؟

“آه, اولین بار واکسن ندارد حتی در واقع وجود داشته باشد و در حال حاضر این است.”

رامونا Ruttanقارچ Behaviorist

تبلیغات

“ما حتی نمی تواند در این آشفته بازار اگر مردم را متوقف خواهد کرد و وحشت-خرید بوروسیلیکات.”

دارل بکزبان جراح

“چه واکسن است بیش از حد خوب برای قوطی های?”

الی Lapierre • چکش تکنسین

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.net

دانلود رایگان مقاله