روند ثبت کمپانی بصورت آنلاین

برای ثبت آنلاین کمپانی , بعداز ورود به وبسایت http : //irsherkat . ssaa . ir , به نصیب قبول التماس ثبت کمپانی رجوع‌کنید . ثبت شرکت فرمی مقابل شما ظواهر می شود که بایستی قدم به قدم لبریز فرمائید . داده ها مرتبط با داوطلب او‌لین موقعیتی است که در‌این فرم ها مالامال می شود .  ثبت شرکت درین بخش اسم فرد درخواست کننده تاسیس کمپانی یا این که م institutionسسه ای وارد می شود . همینطور شرایط کاندیدا می بایست معلوم شود که آیا او یک نماینده قانونی حقیقی است یا این که خیر .

 

اداره ی ثبت شرکت ها

سطح بعدی در فرایند ثبت کمپانی اسم و داده ها فرد حقوقی است که اسامی درخواستی در آن ثبت شده‌است . براین اساس , ثبت شرکت ابتدا گونه کمپانی را گزینش نمائید . بعد 5 نام را پی در پی سفارش دهید . ( نامهای پیشنهادی می بایست اصالتاً پارسی باشد , خیر لاتین ,  ثبت شرکتمنافاتی با اتفاق ها انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد , دارنده اسم خاصی باشد و تکرار نشود . ثبت شرکت میتوانید به نشانی http : // www . ilenc . ir بروید و نگاه فرمایید برای اسم کردی پیشنهادی . )

 

هزینه ی ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکتدر نصیب مرتبط با زمینه عمل , مدل عمل و شرایط پروانه و بازه زمان کار را بر پایه ی محدود یا این که نامحدود بودن کار گزینش فرمائید . در توضیح کار , در صورت نیاز ثبت شرکت  به توضیح درباره با مسئله عمل , توضیحات واجب را وارد فرمائید . آن‌گاه بر روی مورد سطح بعدی کلیک نمائید تا وارد کاغذ داده ها با اهمیت راس گردید .

 

نحوه ی ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکتدر نصیب داده ها راس دارای اهمیت , داده ها مرتبط با کد پستی , شماره گوشی تلفن و نشانی راس مهم بایستی مالامال شود . شماره فکس , ثبت شرکت نشانی تارنما و نشانی آدرس اینترنتی , در صورت وجود , در به عبارتی کاغذ وارد می شود .

 

ثبت شرکت آنگاه وارد کاغذ سرمایه فرد حقوقی ( کمپانی ) میشوید . درین ورقه گونه سرمایه تحت عنوان سرمایه مبلغی یا این که غیر مبلغی , سهام با اسم یا این که فارغ ثبت شرکت از اسم گزینش شده‌است . قیمت حقیقی هر سهم هم می بایست معین شود .

 

ثبت شرکت بعد از مالامال کردن فرم مطلوب , با کلیک بر روی تراز بعدی ورقه مرتبط با اشخاص گشوده می شود . افراد کسانی می باشند ثبت شرکت که در یک کمپانی یا این که م institutionسسه شرایط دارا‌هستند که به دو گونه حقیقی وواقعی و حقوقی تقسیم می شود . ثبت شرکت در نصیب فرد حقیقی وواقعی , داده ها فردی درخواستی در مورد بایستی مالامال شود و در صورتیکه از دسته شخصیت حقوقی هم باشد , قضیه هایی نظیر پارسی , ملیت , نام و نشان ملی و . . . فعال می شود که می بایست مالامال شود . سه واژه و کلمه برای ثبت , حذف و کنسل داده ها موجود است . برای ذخیره داده ها  ثبت شرکت در‌این کاغذ داده ها را ذخیره نمائید . همینطور حذف داده ها وارداتی را حذف می نماید . برداشت همینطور بدین مفهوم است که شما از تغییر و تحول داده ها جلوگیری نموده اید .

 

ثبت شرکت بعد از این فرآیند , بایستی داده ها مرتبط با سرمایه و سهام به عبارتی فردی را که در ورقه فرد وارد نموده اید , در نصیب مطلوب مالامال فرمایید .

 

ثبت شرکت نصیب بعدی مرتبط با وضعیت فرد در کمپانی یا این که م institutionسسه است . این سمت میتواند مدیریت دلیل یا این که مدیر هیئت مدیره و غیره باشد . ثبت شرکت آن‌گاه مورخ شرایط را معین نمایید . مورخ انقضا شرایط با اعتنا به مورخ استارت وضعیت انتخاب می شود . حالت حق امضا همینطور انتخاب می نماید ثبت شرکت که آیا این فرد از کسانی است که حق ورود به آن را در کمپانی دارا هستند یا این که خیر .

 

ثبت شرکت در کاغذ مرتبط با شعب , در شرایطی که کمپانی یا این که م institutionسسه ای نیاز به تولید شعبه دارااست , داده ها آن را درین برگه وارد کرده و در نصیب مرتبط با به سوی در شعب , حالت فرد و دوران سرویس را نشان دهید با ورود به کاغذ مجله , ( روز آغاز سال مالی ( و ( ماه آغاز سال مالی ( را در نصیب مطلوب مالامال نمایید . همینطور در‌این کاغذ داده ها خبر نامه کمپانی با گزینش از لیست خبرنامه کمپانی انتخاب می شود .

 

براین اساس , با لبریز کردن فرم ها و ارسال آن‌ها به سازمان ثبت شغل ها , ثبت شرکت در حالتی که پروتکل های شما معیوب باشد , نقص به شما اطلاع داده می شود و بایستی نقص را تصحیح نمائید . در صورتی‌که پروتکل شما تأیید شود , در غایت برای تبلیغ به مجله ارسال می شود . ثبت شرکت  در مورد ها دیگر , چه بسا ممکن است پروتکل شما رد شود , ثبت شرکت در این حالت عارضه ها رد پروتکل به شما اطلاع داده می شود تا بتوانید نسبت به صادر شدن پروتکل تازه مبادرت فرمایید .