3 راز درباره دیسک و صفحه والئو که هنوز از شما پنهان می‌کنند

دیسک و ورقه آبی کرهای و خلاف مدل فرانسوی به صورت انقطاع بستهبندی شدهاند. اما ممکن میباشد در بستهبندی سایپا و ا

توسط ISTGAHESHOMAREYEK در 4 آذر 1401
دیسک و ورقه آبی کرهای و خلاف مدل فرانسوی به صورت انقطاع بستهبندی شدهاند. اما ممکن میباشد در بستهبندی سایپا و ایساکو قابلیت قرارگیری دسته کرهای نیز وجود داشته باشد؛ پس از هنگامی که شما به سراغ خرید والئو می‌روید خوبتر است فقط به رنگ اعتنا نکنید و لیبل روی بستهبندی را به خود مطالعه کنید تا بتوانید که اسباب داخلی بستهبندی را تحلیل کنید. به همین دلیل که بعضی ماشین ها مدل های مختلفی از دیسک و ورقه را دارا هستند و شما در زمانه خرید می بایست به همین قدمت واقف باشید. می بایست بدانید که طول قدمت هر نوع دیسک و برگه کلاچ بستگی به این دارد که شما به چه صورت از آن استعمال نمایید و چه کاربری از آن داشته باشید. دیسک و صفحه سبزی که امروز در بازار وجود داراست در مرزو بوم فرانسه ایجاد میشود؛ البته باید به این مسئله اعتنا داشته باشید دیسک و ورقه والئو سبز که به طور معمول به جهت اتومبیل های ال ۹۰ گزینه به کار گیری قرار می‌گیرد ایجاد سرزمین ترکیه میباشد و این مورد قضیه از همین قاعده کاملاً قطع است. والئوهایی که کلیدی رنگ سبز هستند. در واقع اهمیت اسم دیسک و صفحه والئو سبز در بازار شناخته می‌گردد و برند والئو که ساخت مرزو بوم کره میباشد اهمیت اسم دیسک و کاغذ والئو آبی در بازار شناخته میشود. یک نکته دوچندان مهمی که شما باید آن را بدانید همین هست که والئویی که ایجاد مرز و بوم فرانسه میباشد. دیسک و ورقه VALEO جعبه سبز حساس لیبل هرینگتون تولید مرزوبوم فرانسه است. اگر بخواهیم از نظر میزان مرغوب بودن این اسباب را اساسی یکدیگر مقایسه کنیم می بایست بدانید که از لحاظ میزان مرغوب بودن بالاترین کیفیت به جهت والئو فرانسه یا این لینک والئو سبز میباشد. دارای دقت به مواردی که گفته شد به جز تفاوت در بستهبندی نهایی همین جور محصولها در بستهبندی نخستین نیز مهم یکدیگر تفاوتهای بسیار زیادی دارند. در واقع این که صفحه والئو آبی به صورت تقریبی اهمیت توجه به میزان مصرف هر فرد و اتومبیل میان ۲۰ هزار تا۴۰ هزار کیلومتر می شود. یک مدل دیگر به نام والئو ترکیه نیز در بازار وجود دارد که هر کدام از آنان ویژگیهای مخصوص به فرد خودشان را دارند. در اکنون حاضر از لحاظ میزان مرغوب بودن همانطور که گفته شد والئو فرانسه میزان مرغوب بودن بیشتری نسبت به بالای آبی داراست البته این مسئله نشان دهنده همین وجود ندارد که والئو آبی بیکیفیت است. تشخیص دیسک و صفحه والئو مهم یا همان والئو سبز فرانسه به امداد تحلیل پنج بخش گوناگون از دیسک و برگه کلاچ والئو. در واقع والئویی که ایجاد مملکت ایجاد کننده ترکیه می باشد بخش اعظم برای خودروهایی مثل ال ۹۰ از و آن در بستهبندیهای سبز به جهت بازار وجود دارد و برای خودروهای که در دستهبندی سایپا یا این که ایساکوییها قرار میگیرند.