ترجمه کتاب سامگوک ساگی tagged posts

قیمت ها در جهان ترجمه ، آیا قیمت پایین کیفیت بدی است؟

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

همه چیز در جهان با یک قیمت همراه است. فقط ارز است که با گذشت زمان تغییر کرده است. در آغاز ، انسان ها کالاهای خود را برای بدست آوردن وسایل مورد نیاز خود برای تجارت ادامه می دادند. با پیشرفت انسان ها ، آنها یاد می گیرند چیزهای جدیدی خلق کنند. در نتیجه ، آنها بیش از گذشته مجبور به تجارت بودند. مردم می توانستند گوشت ، ابزار ، لباس و سایر موارد را تجارت کنند. اگرچه امروزه پرداخت هزینه کالاها و خدمات بسیار رایج است ، اما در زمان اختراع ارز نبوده است. مردم همچنان به کالاهای دست ساز خود اعتماد می کردند تا وسایل مورد نیاز خود را از دیگران دریافت کنند. اما هنگامی که پرداخت هزینه کالاها متداول شد ، همه چیز تغییر کرد...

Read More