دانلود رایگان کتاب پزشکی به زبان فارسی tagged posts

خرید کتاب پزشکی زبان اصلی

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

صفورا باغبانیان ، مدیر انتشارات تالاونگ و کتابفروشی پاتوک شهران ، یادداشتی را با اشاره به نگرانی های وی در صنعت نشر درباره فعالیت قاچاقچیان کتاب و ارائه کتاب با تخفیف از ناشران خرید کتاب پزشکی زبان اصلی، به ایبنا ارسال کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

امروزه تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کتاب و به ویژه کتابفروشی ها با مشکلات زیادی روبرو هستند که اولین اتصال در این چرخه تحت فشار بیشتری است. توسعه متن های دیجیتال ، قاچاق کتاب و تخفیف های نامتعارف در بازار کتاب از جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود و راه حل های فوری برای آنها حل شود...

Read More