هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت سازنده می بایست اصلی

توسط ISTGAHESHOMAREYEK در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت سازنده می بایست اصلی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید کلیدی توجه به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که برای ارتقاء عجله و قدرت خودرو گزینه به کارگیری قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ نمایید همین گزینه یکی از از موردها ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده می شود و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن حادثه میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط دارای طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت دشوار و نیازمند به دانش مخصوص در حیث گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که قیمت اتومبیل بالا می رود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک ماشین پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌نمایند که کارگزاشتن این قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط کلیدی طراحی و ساخت این قطعه حساس دارد، زمانه و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج می گردند و پروسهی انجام همین حادثه حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، دوچندان پرسرعت و آسانتر است و همین مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.
آخرین مطالب